Φολεγανδρος

Τιμοκατάλογος

  Περίοδος 1 Περίοδος 2 Περίοδος 3 Περίοδος 4 Περίοδος 5 Περίοδος 6 Περίοδος 7
  5/5 - 31/5 1/6 - 15/6 16/6 - 30/6 1/7 - 20/7 21/7 - 31/8 1/9 - 10/9 11/9 - 30/9
Μονόκλινο δωμάτιο €35 €40 €40 €45 €55 €40 €35
Δίκλινο δωμάτιο €40 €45 €55 €70 €95 €55 €40